ژانویه عضو ماه جسیکا ترنبول از TFE South Riding


جسیکا ترنبول ، از TFE South Riding ، عضو ژانویه ما است! جسیکا در سن 40 سالگی مادری مجرد و زنی شلوغ است. او تمرینات خود را تا اواخر دهه سی آغاز نکرد و تا اوایل سال 2020 آمادگی جسمانی را در اولویت خود قرار نداد. او یکی از اعضای موسس مکان TFE South Riding بود ، اما متأسفانه در سال اول تنها یک یا دو بار کار کرد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید