عضو آوریل Skip Jenkins از One Loudoun


TFE مایل است به عضو ماه آوریل ما ، Skip Jenkins از One Loudoun تبریک بگوید. Skip یک عضو اصلی OL است که قبل از باز شدن به TFE می پیوندد. او اشاره کرد که اولین بازدید وی از TFE با استفاده از کلاه گشت و گذار در ساختمان با جیسون کانگرلو ، معاون توسعه کسب و کار ما بود. اسکیپ سفر تناسب اندام خود را در دهه 1970 با پدرش آغاز کرد. او شروع به بلند کردن وزنه کرد تا با بچه ها همگام باشد …

منبع

دیدگاهتان را بنویسید