۷ گزینه برای نخست وزیری بریتانیا
در رای گیری امروز، ریشی سوناک وزیر دارایی سابق ۱۰۱ رای، پنی موردانت وزیر دفاع سابق ۸۳ رای، تام توگندات رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان ۳۲ رای، لیز تراس وزیر امور خارجه ۶۴ رای و سوئیلا براورمن، دادستان سابق، رای آوردند. او ۲۷ رای و کامی بادناک، معاون سابق نخست وزیر، وزیر امور زنان، ۴۹ رای به دست آورد.