۴ نفر در تصادفات کردستان شهید شدند / استاندار: توسط عوامل ضد انقلاب به شهادت رسیدند.
استاندار کردستان با تاکید بر اینکه استکبار هیچ گاه ناامید نکرده و همواره در دشمنی با کشور ما بسیار جدی است، گفت: دشمنان برای سوء استفاده از یک حادثه، فتنه انگیزی و تحریک مردم برای رسیدن به اهداف خود توطئه می کنند.