۳ برابر افزایش بیابان زایی/میلیاردها خسارت به زیرساخت ها ناشی از شن های روان


به طور متوسط ​​سالانه حدود ۳۰۰ هزار هکتار در کشور بیابان زایی رخ می دهد، در حالی که سالانه حدود یک میلیون هکتار به مساحت مناطق بیابانی ما اضافه می شود.

افزایش سه برابری بیابان زایی/ خسارت میلیاردی به زیرساخت های ناشی از شن های روان در تجارت نیوز منتشر شد.