۲۲ هزار دانش آموز در مقطع اول ابتدایی در مدارس چهارحال و بختیاری مشغول به تحصیل هستند


افشین امیران امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد، اظهار داشت: امسال ۲۲ هزار دانش آموز جدیدالورود در یک هزار و ۳۴ مدرسه استان در مقطع اول ابتدایی ثبت نام می کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر محال و بختیاری شعار امسال را ثبت نام مطلوب، نظارت همگانی و فرصت های برابر آموزشی عنوان کرد و گفت: والدین دانش آموز ندارند.

وی خاطرنشان کرد: فقط تا یک ماه دیگر به صورت پاسخگویی و با توجه به تردد در شهرها، اولیای دانش آموزان می توانند از طریق سامانه پیش ثبت نام کرده و در تابستان برای ارائه مدارک به مدارس مراجعه کنند.

امیران افزود: سایر نمرات پس از ارائه نتایج آزمون و ارزشیابی به صورت خودکار در مدارس ثبت می شود و پایه های هفتم و دهم که باید تغییر مدرسه بدهند می توانند پس از ثبت اظهارنامه و انجام مراحل ارزشیابی به مدارس مراجعه کنند.

انتهای پیام/۶۸۰۳۳
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید