۱۱۸۰۰ کیلومتر از خطوط توزیع و انتقال آب هرمزگان فرسوده است


به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل شرکت آبفای هرمزگان در گفت وگو با رسانه ها اظهار داشت: در حال حاضر ۶ هزار و ۷۹۲ کیلومتر شبکه توزیع آب روستایی و ۵ هزار کیلومتر شبکه توزیع آب شهری نیازمند هستند. به دلیل فرسودگی و یک اشک رشد و سن

وی افزود: ۲۵۱ کیلومتر خط انتقال آب شهری و ۳ هزار و ۵۰۰ کیلومتر خط انتقال آب روستایی باید توسعه و بازسازی شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان خاطرنشان کرد: اعتبار مورد نیاز برای توسعه و بازسازی خطوط توزیع و انتقال بسیار زیاد است و باید ظرف چند سال تامین شود.

انتهای پیام/ ۸۸۰۵۰
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید