۵۳ ماهواره "استارلینک" دیگر به مدار رفت
نسل بعدی استارلینک‌ها که در حال حاضر نیز برای مناطق مختلفی از جهان اینترنت فراهم می‌کنند، می‌تواند شامل بیش از ۳۰ هزار ماهواره باشد.