۴۳ کشته در جریان شورش در زندانی در اکوادور
این شورش، جدیدترین حادثه امنیتی در زندان‌های اکوادور بود که دولت آن را به درگیری بین باندها بر سر کنترل قلمرو و مسیرهای قاچاق مواد مخدر نسبت می‌دهد.