یک ماه فرصت برای پرداخت مالیات میلیاردی خودرو
آیین نامه اجرایی وصول مالیات های مذکور برای دارندگان خودروهای مذکور که هنوز مالیات متعلقه را پرداخت نکرده اند، از طریق درگاه خدمات الکترونیکی کشوری سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax ابلاغ شده است. gov.ir و از طریق پیامک نیز به آنها اطلاع داده شده است.