یادداشت هایی در مورد تورم اخیر / دامپینگ ارز دلیل همه تورم های اخیر نیست
در واقع از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان اردیبهشت ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۸.۷ واحد درصد و نرخ تورم دوازده ماهه ۱۷.۱۴ واحد درصد کاهش یافت که نمونه موفق و منحصر به فردی از اقتصاد ایران در این دوره و بدون تغییر معادلات جهانی و با تکیه بر معیارهای تیم اقتصادی دولت.