گل محمدی: جذب ما به شکل عجیبی متوقف شد/ صحبتی با من برای حضور در تیم ملی نشد/ هدایت تیم ملی افتخار بزرگی است.
ما از تعهدات مالی خود عقب هستیم. نمی خواهم در ابتدای فصل درباره مشکلات مالی صحبت کنم. ما مشکلات زیادی داریم اما امیدوارم این مشکلات به زودی حل شود. در اولین دیدارم با درویش به او قول دادم که امسال مثل پارسال نباشد. سال گذشته ما خیلی ناراحت شدیم و شاید این درست نباشد، اما صحبت از اعتصاب ۸-۹ بود، البته به محض اینکه در رسانه ها مطرح شد.