گلتاش در ششمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتریان موفق به کسب رتبه طلایی شد


شرکت والتاش در ششمین همایش ملی رضایتمندی مشتریان که با نزدیک شدن به نقش مدیران اقتصادی در تولید، دانش بنیان و اشتغال برگزار شد، موفق به کسب مقام طلایی شد.

گلتاش در ششمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتریان موفق به کسب رتبه طلایی شد

برگزاری ششمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتریان با هدف اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری بین بخش دولتی و خصوصی جهت برگزاری کمیته های آموزشی.

این نشست با حضور مصطفی النخعی سخنگوی سازمان انرژی مجلس شورای اسلامی، هادی قوامی معاون حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی و حجت الاسلام میر تاج الدین برگزار شد. عضو مجلس نمایندگان ملاقات.

در این جلسه از میان ۱۷ کارگروه تعیین شده توسط «سعید خزایی» عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس کمیته علمی جلسه، ارزیابی صورت گرفت و در پایان ارزیابی ۵۰ سازمان انجام شد. بزرگداشت.

گلتاش با رویکرد نقش مدیران اقتصادی در تولید، دانش بنیان و جذب نیرو از سوی داوران به عنوان برترین شرکت در زمینه رضایتمندی مشتریان برگزیده شد و تندیس طلایی از سوی بهرام خسروی مدیرعامل گلتاش به وی اهدا شد.