گفتگوی کلیدی با سلطان عمان/ قضاوت نادرست آمریکا در حمایت و تشدید اغتشاشات


رئیسی گفت: آمریکا وقتی دید که ملت ایران در مقابل تحریم ها نه تنها متوقف نشد، بلکه به رشد و پیشرفت خود ادامه داد، به فتنه علیه جمهوری اسلامی ایران روی آورد.

متن گفتگوی تلفنی بزرگ با سلطان عمان/آمریکا در حمایت نادرست و تشدید ناآرامی ها اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.