گاز نروژ آخرین امید برای اتحادیه اروپا است / نروژ گاز ارزان تر می فروشد؟


با نشت خط لوله جدید نورد استریم، بحران انرژی اروپا به مرحله جدیدی رسیده است. به گفته وزیر انرژی نروژ، بهترین گزینه برای اتحادیه اروپا واردات گاز از نروژ است.

گاز نروژ آخرین امید برای اتحادیه اروپا است / نروژ گاز ارزان تر می فروشد؟ اولین بار در اخبار تجارت ظاهر شد.