کیهان: دولت رئیسی را خدا به داد مردم رساند/ منتقدان دولت، منافق و دزد و اختلاسگر و بی وطن هستند
با این اراذل که خود را به انواع قاذورات آلوده کرده‌اند، نمی‌شود سخنی گفت و پاسخ به آنها فقط «خودتان هستید» است.