کیفرخواست ۶۵ نفر از اغتشاشگران هرمزگان صادر شد


مجتبی القرانی رئیس کل دادگستری هرمزگان امشب در گفت و گو با رسانه ها اظهار داشت: ۶۵ کیفرخواست در هرمزگان صادر شده است. ۱۳ نفر دیگر از اعضای اغتشاشات اخیر نیز به دادگاه احضار شده اند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: برای ۶۵ نفر از اغتشاشگران در این استان کیفرخواست صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان امشب در گفت وگو با رسانه ها گفت: برای ۶۵ نفر از اغتشاشگران هرمزگان کیفرخواست صادر شده است. ۱۳ نفر دیگر از اعضای اغتشاشات اخیر نیز به دادگاه احضار شده اند.

وی افزود: در دستور دادستانی، اتهام این افراد تخریب و سوزاندن اموال عمومی، تحریک فعال به قتل، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و قیام همراه با تعرض مشخص شده است.

به گزارش فارس، با وجود تماس های متعدد شبکه های معاد، طی روزهای اخیر هیچ تجمعی در هرمزگان صورت نگرفته است.