کودتا در چین را می بینید؟ / گزارش هایی از حبس خانگی شی جین پینگ
در میان گزارش‌های تایید نشده مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور چین در بازداشت خانگی بوده است، شی جین پینگ به موضوع داغ توییتر تبدیل شده است. بر اساس این گزارش ها، ارتش آزادیبخش خلق رئیس جمهور چین را از قدرت برکنار کرد و در حصر خانگی به سر می برد. همچنین گزارش‌هایی مبنی بر لغو تمامی قطارها و اتوبوس‌های خارج از پایتخت چین وجود دارد. در توییتر نیز شایعاتی مبنی بر حرکت کاروان ۸۰ کیلومتری خودروهای نظامی به پکن مشاهده شد.