کشف اعلان اموال مسروقه بانک ملی ایران


پس از دستگیری سارقان رانت بانک ملی ایران، این بانک در اطلاعیه جدیدی از نحوه استرداد اموال مسروقه خبر داد.

کشف اعلان اموال مسروقه بانک ملی ایران

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

با توجه به تلاش مثمر ثمر پلیس و دستگیری سارقان وجوه اجاره بانک ملی ایران و به دست آوردن اموال مسروقه، اقدامات زیر جهت استرداد دقیق و سریع اموال به صاحبان آن ضروری است.
همکاری مشتریان گرامی از مهمترین عوامل موفقیت در این زمینه می باشد:
۱- تمایل بانک ملی ایران به پرداخت پنجاه درصد مبلغ خود گواهی بدون توجه به مسایل قانونی در زمانی که دستگیری سارقان و ظهور اموال مسروقه کمتر بود، تاکید بر تعهد این بانک به مشتری مداری، اخلاق حرفه ای و حفظ سرمایه. هدف اصلی بانک «اعتماد» به مشتریان بوده است، اما با توجه به کشف اموال مسروقه، منطقی است که تلاش بانک و قوه محترم قضاییه معطوف به ترمیم و تحویل همان اموال به صاحبان آن باشد.
۲- اکنون با تحصیل اموال مسروقه قبل از هر اقدامی، تفکیک و تطبیق اموال کشف شده با فهرست خوداظهاری صاحبان اموال امری ضروری بوده و نیازمند همکاری قوه قضائیه و بانک در یک فرآیند منطقی و بدون ادعای متناقض است. مشکوک، اموال ذینفعان شناخته شده و مشخص و تحویل آن به صاحب آن.
۳- تسهیل و تسریع در شناسایی دقیق مالک، ارائه اسناد و مدارک مالکیت مانند فاکتور خرید یا اعلام آدرس مشخص از نظر کمی و کیفی و سایر شواهد و شواهد مؤثر تا تعاریف شهودی و کمک به اموال را به صاحبان قانونی آن واگذار کند
۴- ممکن است در مراحل شناسایی اموال شناخته شده شناسایی شود و مابقی ادعا مستلزم بررسی دقیق تری باشد. از ذینفعان محترم انتظار می رود ضمن رعایت حقوق کلیه قربانیان سرقت، نسبت به استرداد اموال خود در اسرع وقت صبور باشند.
۵- با توجه به کشف اموال مسروقه و دخالت در اموال کلیه ذینفعان، صلاحیت تشخیص قطعی مالکیت هر مال به صاحبان آن در صلاحیت مرجع قضایی بوده و تعیین کسری آن می باشد. مسئولیت همان مرجع ولی بانک ملی ایران تا رفع .. تفکیک کامل پرونده با مسئولیت استرداد اموال به دنبال دارد.
۶- توصیه می‌شود ضمن توجه به خوداظهاری ذینفعان در فضای متشنج و مشکلات ناشی از سرقت اموال، به منظور رسیدگی سریع‌تر در مرحله تطبیق و شناسایی اموال، کلیه ذینفعان مراتب را اعلام کنند. از ملک به طور دقیق و شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب منطقه ۳۴ تهران اقدامات لازم را انجام دهد.
۷- بانک ملی ایران موظف است نسبت به جبران کمبود احتمالی اموال با تشخیص و نظر مرجع محترم قضایی اقدام نماید.
۸-انتظار می رود در رابطه با دستگیری سارقان در فاصله کوتاهی از زمان سرقت و ظاهر شدن اموال حتی الامکان، صاحبان اموال بی سر و صدا فرصت تفکیک، تعدیل و تشخیص را در اختیار آنان قرار دهند. کارشناسان و داوران محترم قدرت بگیرید و از تجمع و استرس اجتناب کنید. سریعتر به وسایل خود برسید.