کشتی فرنگی جوانان ایران نایب قهرمان آسیا شد




پس از آخرین روز از رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی آسیا در بیشکک قرقیزستان، محمد مرادی در وزن ۷۱ کیلوگرم به مدال طلا دست یافت اما سیدرضا آذرشب در وزن ۸۰ کیلوگرم با غلبه بر رقیب قرقیزستانی خود به عنوان قهرمانی تیمی ایران دست یافت. اما ناموفق بود قهرمانی تیمی آسیا را به قرقیزستان و ایران برای نایب قهرمانی بدهد.