کارگردان: کلمه "مذاکره کنند" از تمام ویدیوها حذف خواهد شد
مسعود عتیبی: رفتارهای مشکوکی در روش های نظارتی به ویژه در اعضای صدا و سیما وجود دارد که هدف و هدف آن تخریب این سازمان در چشم مردم است. آنها در امور نظارتی نفوذ کرده اند و با روش های نظارتی خود مردم را به سمت بی اعتمادی و نفرت از این سازمان سوق می دهند.