کارشناس ویروس شناسی: انتقال آبله میمون از طریق هوا بسیار کمتر از انتقال کرونا است/۳ تا ۶ درصد مرگ و میر آبله میمون، عمدتاً در گروه های مستعد.
عفونت ناشی از آبله میمون علائمی مانند بثورات پوستی، ناهنجاری های پوستی، تب، سردرد، دردهای عضلانی در پشت، احساس کمبود انرژی و تورم غدد لنفاوی دارد. – محدود کنید و در مورد چند نفر روند بیماری بدتر می شود و میزان مرگ و میر در دنیا در بدترین شرایط ۱۱ درصد است و بیشتر در کودکان و جوانان رخ می دهد.