کاردار سوئد در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، در پی حمله روز گذشته، عدد از عناصر دشمن تا سفارت جمهوری ایران در استکهلم، کاردار سوئد در تهران امروز در غیاب سفیر این کشور از سوی مدیرکل پروتکل وزارت امور خارجه به این وزارتخانه احضار شد.

این جلسه شاهد اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به دولت سوئد به دلیل این حمله وحشیانه بود خطا پلیس این کشور در حال اتخاذ تدابیر امنیتی برای شانس. فرصت و به طور کامل مطابق با کنوانسیون وین به کاردار سوئد گزارش شد.

کاردار سوئد با ابراز تاسف گفت: او شرایط را به دولت این کشور منتقل خواهد کرد.

همچنین در پی حمله مشابه به سفارت کشورمان در بروکسل توسط عدد از جمله عناصر متخاصم، اعتراض شدید کشورمان به وزارت امور خارجه بلژیک است که توسط وزارت امور خارجه کشورمان در تهران و همچنین سفارت کشورمان در بروکسل و مسئولیت دولت جمهوری اسلامی ایران انجام شد. بلژیک. این کشور در حفاظت از اماکن دیپلماتیک است. مطابق با کنوانسیون وین تایید شد.