چه کسی متاوارها را خواهد ساخت؟رایج ترین مفاهیم مربوط به استعاره ها از داستان های علمی تخیلی سرچشمه می گیرد. در این داستان‌ها، متاوارها اغلب به‌عنوان نوعی اینترنت دیجیتال «متصل» به تصویر کشیده می‌شوند – جلوه‌ای از واقعیت واقعی که ریشه در دنیای مجازی دارد (اغلب شبیه پارک‌های موضوعی)، چیزی شبیه به جهان در فیلم‌های «بازیکن یک آماده». ۸ و ماتریکس را ببینید.