چه کالاهایی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند؟
باید بدانید که بازپرداخت مالیات و عوارض پرداختی برای کالاها و خدمات معاف فقط به خریدارانی که از مودیان عضو سامانه مودیان و از طریق کارت های بانکی خرید می کنند مجاز خواهد بود و مالیات و عوارض پرداختی برای کالاها و خدمات معاف خواهد بود. همان حسابی که از آن خریده اند. واریز شده و به خریداران اطلاع رسانی خواهد شد.