چهار سناریو برای آینده دلار/ الحسینی: افت قیمت دلار به ۱۵ هزار تومان تعجبی ندارد
قبل از آن، من سه سناریوی نرخ ارز داشتم. بازگشت به برنامه جامع اقدام مشترک و توافق موقت و شکست مذاکرات. حال به نظر می رسد باید سناریوی چهارم را در نظر گرفت. ادامه وضع موجود است. مهم ترین متغیر ما JARJAM است و همه متغیرهایی که پیرامون آن بحث می شود نقشی به عنوان الگو ندارند.