چرا هیچ کس دیگر نمی تواند پدر خوبی باشد؟روزی روزگاری خانواده های ثروتمند به فقرا لاف می زدند که فرزندانشان تحصیل کرده و توانا هستند، اما فرزندان فقرا در خیابان ها پرسه می زدند. اکنون با رشد سواد و آگاهی عمومی، والدین فقیر زمان بیشتری را صرف پرورش استعدادهای فرزندان خود می کنند. این در حالی است که طبقات بالای جامعه نیز بیکار نیستند و در عمل تلاش برای تربیت بهتر آنها در میان همه اقشار به رقابتی طاقت فرسا تبدیل شده است که گاه برخی زوج ها را به این نتیجه می رساند که نباید بچه دار شوند.