چاقی و ناباروریدکتر کیران روکادیکار ، پزشک چاقی و مشاور چاقی ، در مورد چگونگی مشکلات وزن می تواند منجر به ناباروری شود.

دیدگاهتان را بنویسید