پیش بینی بارندگی چند روزه در کشور


پژوهشکده آب وزارت نیرو در تازه ترین پیش بینی خود اعلام کرد: در هفته جاری حوضه های آبریز جنوب شرق و در هفته آینده حوضه های آبریز غرب و شمال بارندگی خواهند داشت.

به گزارش خبرتایمز، بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی پژوهشکده آب، طی هفته جاری در مناطق جنوب شرق کشور به ویژه استان کرمان بارش باران پیش بینی می شود. پیش بینی بارندگی در هفته آینده نیز حاکی از پیش بینی بارش در مناطق غربی و شمالی است.

بیشینه بارش در حوضه آبریز فلات مرکزی در هفته جاری ۲۸.۲ میلی متر و میانگین آن ۵ دهم میلی متر است که بیشترین میزان بارش در بین حوضه های آبریز کشور است. دومین منطقه پرباران این هفته مربوط به حوضه آبریز خلیج عربی و دریای عمان با حداکثر بارندگی ۲۴.۲ میلی متر و میانگین دامنه ۷ دهم میلی متر است.

سپس حوضه آبریز دریاچه ارومیه حداکثر ۹.۶ میلی متر و میانگین برد ۱.۱ میلی متر را تجربه می کند. در این هفته، حوضه آبریز مرز شرقی شاهد حداکثر بارندگی ۶.۹ میلی متر و میزان بارش ۱/۱۰ میلی متر بود. حداکثر بارندگی در حوضه آبریز خزر ۴.۴ میلی متر با میانگین ۲ دهم میلی متر است.

بیشترین میزان بارش در این هفته در منطقه کارا قم ۱/۱۰ میلی متر با میانگین ۰ میلی متر است که کمترین میزان بارش در مناطق تجمعی است. همچنین تا این هفته از ۳۰ حوضه آبخیز کلاس دو کشور، ۴ حوزه بدون بارش است.

در هفته منتهی به ۲۰ آذرماه هر ۶ حوضه آبخیز بزرگ کشور با بارش باران مواجه خواهند شد. بر این اساس، حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان در هفته منتهی به ۲۰ آذرماه حداکثر ۱۱۹.۷ میلی‌متر و میانگین ۱۱.۴ میلی‌متر بارش خواهد داشت که بیشترین میزان بارش را در بین حوضه‌های آبریز کشور خواهد داشت.

همچنین در هفته منتهی به ۲۰ آذرماه، حوضه آبریز فلات مرکزی حداکثر ۹۱.۸ میلی متر با میانگین ۳.۸ میلی متر را شاهد خواهد بود. حوضه آبریز خزر در هفته منتهی به ۲۰ آذرماه شاهد حداکثر ۴۶.۳ میلی متر و میانگین دامنه ۹.۸ میلی متر خواهد بود.

حداکثر بارش در هفته آینده در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ۲۵.۱ میلی متر و میانگین ۸.۳ میلی متر خواهد بود. در هفته منتهی به ۲۰ آذرماه، بیشترین میزان بارش در منطقه قراقم ۱۰.۴ میلی متر و میانگین آن ۵.۴ میلی متر خواهد بود.

در همین حال، حوضه آبریز مرز شرقی در هفته منتهی به ۱۱ دسامبر شاهد حداکثر بارندگی ۴.۴ میلی متر با میانگین ۰.۳ میلی متر خواهد بود.

همچنین از مجموع ۳۰ حوضه آبخیز ردیف دوم، قطرات باران نخواهد بود.