پیشنهاد مهدی طارمی از چلسی و آرسنال


نگرانی باشگاه پرتغالی این است که ستاره ایرانی در آینده نزدیک خط حمله خود را از دست بدهد.

پیشنهاد مهدی طارمی از چلسی و آرسنال

به گزارش خبرداغ، روزنامه پرتغالی “اوگوگو” اولین جلد و بمب خبری خود را به مهدی طارمی ستاره تیم ملی کشورمان اختصاص داد و در خبری ویژه از تحرکات رسمی باشگاه پورتو برای تمدید قرارداد این بازیکن خبر داد. . بازیکن ایرانی

این رسانه پرتغالی نوشت: اژدها با عدد ۹ و شاهزاده ایرانی آن مرتبط است. قرارداد مهدی طارمی در سال ۲۰۲۴ به پایان می رسد اما پورتو نمی خواهد ستاره ایرانی در دام کوسه ها گرفتار شود.

به همین دلیل مسئولان باشگاه پورتو پیشنهاد رسمی خود را مبنی بر تمدید قرارداد ستاره و گلزن ایرانی خود ارائه کرده اند تا با خیال راحت با این بازیکن ایرانی ادامه دهند.

طارمی در این فصل آماری غیرعادی داشته است، بنابراین باشگاه های بزرگ اروپایی مانند آرسنال و چلسی او را زیر نظر دارند. باشگاه پورتو به دنبال حفظ ستاره ایرانی خود است و به همین دلیل اقدامات رسمی را انجام داده است.

تصویر رسانه های پرتغالی بمب خبری در خصوص طارمی پیشنهاد جدید ستاره ایرانی برای رقابت با آرسنال و چلسی