پیام مقام معظم رهبری به اولین جشنواره داخلی و بین المللی سرود فجر
سرود یک توانایی فنی ارزشمند برای گسترش ارزش های شناختی و عملی است. تلفیق اصیل شعر، صدا و ترانه در اجرای دسته جمعی راز تأثیر فوق العاده ترانه های مذهبی و میهنی در سراسر جهان است و بحمدالله ذوق و هنر ایرانی توانسته کشور عزیزمان را در زمره پیشتازان این امر قرار دهد. بخش نیز