پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بزرگترین نماد وحدت جامعه اسلامی است – مهریه اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی العلماء ظهر سه شنبه در همایش علمای وحدت استان کرمانشاه که با حضور علمای شیعه و سنی در مجتمع بعثه برگزار شد، از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) .پ) وی آن را بالاترین نماد وحدت در میان جامعه مسلمانان توصیف کرد.

و افزود: از همه عاشقان در گروه پیامبر رحمتپ) من از شما تشکر می کنم که تا زمانی که نفس داریم باید به اسلام خدمت کنیم زیرا اسلام دین طبیعی و جاودانه جهان است و برای همه انسان ها برنامه دارد.

امام جمعه کرمانشاه: پیامبر اسلام (ص) توضیح دادپ) او به عنوان آخرین پیامبر خدا جاودانه است، دین، افکار و دستوراتش جاودانه است، زیرا او با وجود همه دشمنی ها از ۱۴۰۰ سال دور است و به اسرار رسول خدا نگاه می کند، زیرا او از همان قدرت و عزت و کرامت برخوردار است. سفارشات حمایت می کند که او حامی رسولش است.

علما گفتند: قرآن کلام خداست که بر آن تکیه می‌شود و مرکز وحدت است زیرا برای نسل بشر از اول تا آخر برنامه دارد و این می‌تواند محور باشد. به دلیل خطر نقشه های مسلمانان، زیرا همه این برنامه ها برای حفظ مسلمانان و عظمت آنهاست که در پرتو سخنان مقام معظم رهبری و دعوت ایشان شکل گرفت و اساس آن جهاد است. تفسیر، زیرا از طریق جهاد تفسیر است. توضیح اینکه هفته وحدت رونق خواهد گرفت و تمایز این هفته به وضوح نمایان خواهد شد.

وی ادامه داد: قرآن عظمت اندیشه و آگاهی سوگند به قلم را می رساند، عظمت تفسیر ابتدا از قرآن آغاز شد و در برنامه های پیامبر اسلام قرار گرفت.پ) رواج پیدا کرده است، زیرا قرآن با شرحی به دست ما رسیده است، یعنی مفسرانی که قرآن را تفسیر کرده اند، گامی در جهت عظمت تفسیر برداشته اند.

امام جمعه کرمانشاه فرمودند: اساس اسلام پیامبر خداست.پ) بر خرد و عقل و علم و فطرت بنا شده است، به همین دلیل است که مخالفان در این هزار و چهارصد سال نتوانسته اند بخشی از آن را بگیرند و ما باید از این عظمت به درستی استفاده کنیم.

امام جمعه کرمانشاه تداوم دخالت آمریکا در امور ایران را محکوم کرد و گفت: اکنون آمریکا با دخالت در امور ایران می خواهد تعدادی از نوجوانان عزیز و بی گناه را اسباب بازی بسازد تا آن را خراب کند و باید بداند که اینها مضحک و شیطانی است. ایده ها. نشان آب و جوانی عزیزان ما از وسوسه های شیطان بزرگ قویترند.

آنها از علمای اصولگرا خواستند که بسترهای وحدت ایجاد کنند و علما خاطرنشان کردند: امروز نباید شیعه و سنی وجود داشته باشد. گفتنما باید کلمه مسلمان را ذکر کنیم زیرا همه ما یکی هستیم، زیرا علم اسلام یکی است، قرآن یکی است و پیامبر اسلام یکی است.پ) بی نظیر است، پس بیاورید شاخه ها دشمنی شیعه و سنی کار بیگانگان است.

وی با بیان عظمت و قداست قرآن کریم گفت: تنها کتابی که تمام سخنان و جملات خداوند در آن فقط قرآن است و نمی توانی با کلام خدا مبارزه کنی همانطور که نمی توانی با توحید مبارزه کنی پس چه ? پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند.پ) بی گناه (آ) و جانشین این است که همه چیز بر اساس توحید و وحدت باشد.

امام جمعه کرمانشاه با قدردانی از برنامه ها و سایت سلام مقام معظم رهبری فرمودند: ائمه انقلاب اسلامی با درایت و بصیرت بی نظیر خود می دانستند چگونه کشتی انقلاب اسلامی را از طوفان زمان به ساحل پیشرفت، پیشرفت و وحدت هدایت کنند چرا که دعوت به وحدت است. از کار پیامبرپ)ائمه (آ) و جانشین او هست.

نماینده فقیه تابع راستان کرمانشاه گفت: اساس گفتمان ائمه انقلاب اسلامی بر محور وحدت است و این شیوخ همواره دغدغه وحدت، دوستی، وحدت و صمیمیت اسلامی را داشته اند.