پوتین در تخیل پیتر کبیر؛ آیا روسیه آلمان هیتلری می شود یا عراق صدام حسین؟
در روسیه صحبت از دموکراسی و دموکراسی نیست. دولت روسیه در واقع آینه ای از ملت روسیه است. نیروهای اجتماعی طرفدار دموکراسی در این کشور در اقلیت هستند. مهم‌ترین متفکران و نویسندگان روسیه نیز محافظه‌کاران، مسیحیان ارتدوکس یا آنارشیست‌ها بودند. به عبارت دیگر می توان آن را به صورت ساده تری و به زبان فارسی مانند گلتدان، تهران، بلیت، طوس، نفس پیتر و نفس نوشت. البته “پیتر” یک اصطلاح است.