پلیس: ۵۳۳ نفر در ارتباط با قاچاق کالا دستگیر و ۳۹۲ دستگاه خودرو توقیف شدند.
سرهنگ جلال امینی: در راستای برنامه عملیاتی سالانه پلیس امنیت اقتصادی، دومین برنامه در سطح کشور برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مبارزه با قاچاق کالا در حوزه کالاهای اساسی، معیشتی و استراتژیک) پایان یافت. هفته خرداد ماه سال جاری در سراسر کشور با استفاده از تمامی امکانات و توانمندی های پلیس و مرزبانی.