پلیس: ۲۱۱ اغتشاشگر در گیلان دستگیر شدند
جانشین فرمانده انتظامی استان گیلان با بیان اینکه مردم در روزهای گذشته انزجار خود را از اغتشاش گران نشان دادند، افزود: حساب مردم از اغتشاش گران جداست و برخورد با اغتشاش گران و تخریب کنندگان بیت المال و اخلال در نظم عمومی خواسته جدی شهروندان است.»