پرداخت بیش از ۲۹۸۰ میلیارد ریال تسهیلات وام کودک توسط بانک رفاه


جزئیات عملکرد بانک رفاه کرکران در راستای بازپرداخت تسهیلات قرض حسن بردازاوری در سال جاری اعلام شد.

پرداخت بیش از 2980 میلیارد ریال تسهیلات وام کودک توسط بانک رفاه

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارکاران، این بانک در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۹۸۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه برای کودکان در قالب ۷۹۷۵ فقره پرداخت کرد.


لازم به ذکر است بازپرداخت تسهیلات وام باروری توسط بانک رفاه کارکاران بر اساس بند دوم بند (الف) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و در راستای اعمال ماده (( ۱۰). ) قانون حمایت از خانواده و جوانان.