پایداری مردم، ارتش و رهبری سوریه موجب شکست اهداف آمریکا و غرب شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، وزارت امور خارجه سوریه کمک ایالات متحده آمریکا و ابزارهای غربی به گروه های تروریستی مسلح در شمال شرقی و شمال غربی این کشور را موجب نابودی ظرفیت های اقتصادی سوریه و غارت منابع، ثروت ها و آثار باستانی سوریه برشمرد.

وزارت امور خارجه سوریه در بیانیه ای اعلام کرد: جمهوری عربی سوریه از بیانیه وزارت خارجه آمریکا مبنی بر اعطای مجوز برای انجام فعالیت های اقتصادی در شمال شرقی و شمال غربی سوریه تعجب نکرد چرا که دولت های متوالی ایالات متحده در پشت پرده جنگی بوده اند که سوریه از ده سال پیش با آن موجه است.

این بیانیه می افزاید: ارائه کمک به گروه های تروریستی مسلح در شمال شرقی و شمال غربی سوریه توسط ایالات متحده آمریکا و ابزارهای غربی منجر به نابودی ظرفیت های اقتصادی سوریه و غارت منابع و ثروت ها و آثار باستانی شده است.

وزارت خارجه سوریه افزود: ادعای مندرج در بیانیه دولت آمریکا و ادعاهای وزارت خزانه داری این کشور جز ادامه این رویکرد مخرب که با تعهدات بین المللی ایالات متحده در مقابله با تروریسم و پایبندی این کشور به تمامیت ارضی سوریه مغایرت دارد، چیز دیگری نیست.

در این بیانیه آمده است که تقسیم سوریه هدف آمریکایی ها و غربی ها بود اما پایداری ارتش، مردم و رهبری سوریه منجر به شکست این هدف نفرت انگیز شد.

وزارت خارجه سوریه همچنین تاکید کرد که این کشور مصمم است تا این توطئه جدید و تمام نیروهای پشت آن را شکست دهد و از همه مردم وفادار در شمال شرقی و شمال غربی سوریه می خواهد تا در مقابل این توطئه جدید بایستند.