پاسخ مجلس نمایندگان به رای عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری
عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری بر شورای عالی انقلاب فرهنگی بی سابقه بوده و پیش از تصویب مجلس شورای اسلامی در روز گذشته در سال ۱۳۸۵، در جریان اصلاح و لغو قانون سال ۱۳۶۰، هیئت عمومی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت. . دیوان عدالت اداری صلاحیت لغو مصوبات شورای عالی را ندارد و به انقلاب فرهنگی معروف شد.