پارلمان اروپا مورد حمله سایبری قرار گرفته است


خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی پارلمان اروپا گزارش داد پس از آنکه اتحادیه اروپا دولت روسیه را حامی تروریسم خواند، وب سایت پارلمان اروپا هدف حمله سایبری قرار گرفت.

یک حمله سایبری که به طور ضمنی به روسیه نسبت داده می شود، امروز وب سایت پارلمان اروپا را هدف قرار داد.

به گزارش تسنیم، خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی پارلمان اروپا اعلام کرد پس از آنکه اتحادیه اروپا دولت روسیه را حامی تروریسم معرفی کرد، سایت پارلمان اروپا هدف حمله سایبری قرار گرفت.

پارلمان اروپا پیشتر در قطعنامه ای دولت روسیه را حامی تروریسم توصیف کرده بود و اعلام کرده بود که مسکو با عواقب جنگ در اوکراین مواجه خواهد شد.

در پی این اقدام اتحادیه اروپا، امروز روسیه حملات گسترده ای را به مناطق مختلف اوکراین انجام داده است که باعث قطع برق در برخی نقاط شده است.