ویروس شناس: آبله میمون از طریق تماس پخش می شود، نه واکسن هوا/ آبله که در برابر آبله میمون ایمنی ایجاد می کند.
عفونت ناشی از آبله میمون علائمی مانند بثورات پوستی، ناهنجاری های پوستی، تب، سردرد، دردهای عضلانی در پشت، احساس کمبود انرژی و تورم غدد لنفاوی دارد. – محدود کنید و در مورد چند نفر روند بیماری بدتر می شود و میزان مرگ و میر در دنیا در بدترین شرایط ۱۱ درصد است و بیشتر در کودکان و جوانان رخ می دهد.