وضعیت سریلانکا پس از انقلاب مدنی / مردم با چه بحران هایی روبرو هستند؟


سریلانکا قبل و بعد از انقلاب مدنی در بحران اقتصادی شدیدی قرار داشت. اعتراضات مردم این کشور و خواست آنها برای کنترل اوضاع راه به جایی نبرد و خیزش آنها منجر به فرار رئیس جمهور این کشور شد. عفو بین‌الملل در مورد وضعیت اقتصاد و سلامت در این کشور گزارش می‌دهد:

مقاله در مورد وضعیت سریلانکا پس از انقلاب مدنی / مردم با چه بحران هایی روبرو هستند؟ اولین بار در اخبار تجارت ظاهر شد.