وزیر دارایی بریتانیا برکنار شد


رسانه های انگلیسی گزارش دادند که وزیر دارایی این کشور کمتر از شش هفته پس از شروع کار در این سمت برکنار شد.

به گزارش ایسنا، بی بی سی بریتانیا گزارش داد که کوازی کوارتینگ، وزیر دارایی لیز تراس، تقریبا یک ماه و نیم پس از نخست وزیری، از دولت برکنار شد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، کوارتنگ اکنون به عنوان فردی که از سال ۱۹۷۰ در خزانه داری بریتانیا کوتاه ترین سمت را دارد شناخته می شود.

گاردین می نویسد که دولت بریتانیا تایید کرده است که جرمی هانت، وزیر خارجه سابق بریتانیا، جانشین کورتینگ به عنوان وزیر دارایی جدید در دولت تراس خواهد شد.

جانشین وی چهارمین وزیر دارایی بریتانیا در ماه های بحران هزینه های زندگی در این کشور خواهد بود.

کیوریتینگ که برای شرکت در نشست وزرای دارایی صندوق بین المللی پول به واشنگتن سفر کرده بود، جلسه را زودتر ترک کرد و صبح امروز برای دیدار با لیز تراس به لندن بازگشت.

کوارتنگ به خاطر بودجه اضطراری اخیرش مورد انتقاد قرار گرفته است.

این بودجه از جمله شامل کاهش مالیات و افزایش مخارج بود، در حالی که در همان زمان بانک انگلستان – که به طور مستقل عمل می کند – یک سری سیاست های پولی انقباضی را در پاسخ به تهدید افزایش تورم اتخاذ کرد.