واکنش حمید بغداد به ناآرامی های کشور


حمید بغداد – بازیگر سینمای ایران – نسبت به نفاق متعصبان برای تجزیه ایران هشدار داد و بر حفظ تمامیت ارضی کشور تاکید کرد.

واکنش حمید بغداد به ناآرامی های کشور

به گزارش تایمز، حمید بغداد در متنی نوشت: هنرمند مال مردم است و مال مردم است. در میان مطالبات به حق این مردم، اگر زمزمه های منتقدان را درباره میهن عزیزمان می شنوید، ما مردم را سرزنش نکنید.

حفظ تمامیت ارضی این آب و خاک نقطه ایده آل و مشترک همه ماست و این مهم مرزهای ما را از کسانی که ایران می خواهد ما را تجزیه کند جدا می کند.

واکنش جدید حمید بغداد و هشدار نسبت به ناآرامی در کشور فصل مشترک همه ما...