هواداران پرسپولیس منتظر ورود دیابات به زمین هستند


خرید ستاره سرخ ها در این فصل احتمالا برای اولین بار در لیست پرسپولیس قرار می گیرد.

هواداران پرسپولیس منتظر ورود دیابات به زمین هستند

به گزارش خبر تایم، یحیی گل محمدی در نشست خبری امروز و پیش از دیدار با میس رفسنجان از وضعیت شیخ دیابات خبر داد و تایید کرد که وضعیت این مهاجم خوب است و او می تواند فردا مقابل میس رفسنجان نیز در لیست باشد. .

و مربی تیم پرسپولیس درباره وضعیت شیخ دیاباته گفت: دیاباتی در اولین تمرین روز گذشته همراه ما بود و خدا را شکر شرایطش بد نبود. شاید فردا در لیست ما باشد. خواهیم دید که او در تمرین امروز چگونه است.
بنابراین، با توجه به صحبت های گل محمدی، اگر دیاباتی در تمرین امروز با مشکلی مواجه نشود، فردا در دیدار مقابل میس رفسنجان در لیست پرسپولیس قرار می گیرد.