هشدار به وزیر اطلاعات: خواب آشفته فاشیست های داخلی و خارجی را توضیح نمی دهید
سید اسماعیل خطیب: سربازان گمنام امام زمان (عج) در پایگاه عظیم مبارزه و جهاد وزارت اطلاعات و انجمن بزرگ اطلاعات کشور به نزاع های داخلی و خارجی هشدار می دهند که رویاهای آشفته شوم آنها هرگز نخواهد آمد. درست است و برخلاف ارزش های دینی و دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی تفسیر شده است.