هدیه ۵۰ میلیون تومانی از صندوق امانات سارقان در بانک ملی به مناسبت تولد خاله جانسپس به دو نمایشگاه خودرو رفتیم و از دو نمایشگاه دو خودروی خارجی به قیمت ۱۸۰ سکه خریدیم. به غیر از ۱۸۰ سکه، ۳۰۰ میلیون تومان از این سکه های سرقتی را خرج کردیم. ۲۵۰ میلیون تومان بدهی هایمان را دادیم و ۵۰ میلیون تومان دیگر را به عنوان هدیه تولد به خاله دادیم.