“نیلز بور”؛ از دروازه بان فوتبال تا مکانیک کوانتومی و در نهایت بمب اتم!
هنگامی که بور از این خبر مطلع شد، بلافاصله معنای وحشتناک شکستن یک اتم و انرژی عظیمی که از آن آزاد می شود را درک کرد. در همان سال به آمریکا رفت و به «انیشتین» هشدار داد که آلمان نازی دانش نظری لازم برای شروع تحقیقات برای بمب اتمی را دارد. اینشتین موضوع را به “آیزنهاور” رئیس جمهور ایالات متحده گزارش داد و همچنین دستور شروع پروژه منهتن را صادر کرد تا ایالات متحده اولین کشوری باشد که دارای بمب اتمی است.