نیروهای اوکراینی از این مدرسه به عنوان پایگاه نظامی استفاده می کنند – خبرگزاری مهر ایران و جهان نیوزبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیه ایلیوم، وزارت دفاع روسیه از اقدام نیروهای اوکراینی برای استقرار نفربرهای زرهی، اسلحه های سنگین و راکت انداز در مدرسه ای در اودسا خبر داد.

بر اساس این گزارش، وزارت دفاع روسیه افزود: نیروهای اوکراینی شروع به ایجاد ایست بازرسی در اطراف این مدرسه و مین گذاری در جاده های منتهی به آن کردند.

وزارت دفاع روسیه افزود که نیروهای اوکراینی قصد داشتند پل را در زاپوروژیه منفجر کنند و ارتش روسیه را به هدف قرار دادن زیرساخت های غیرنظامی متهم کردند.