نورسلطان و دوشنبه قصد دارند تجارت را به ۲ میلیارد دلار افزایش دهند


به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، «علیخان اسماعیل اف» نخست وزیر قزاقستان با «قاهر رسول زاده» نخست وزیر تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد.

به گفته وی، به لطف اقدامات مشترک در سال ۲۰۲۱، حجم تجارت بین نورسلطان و دوشنبه ۱.۵ برابر شده و به ۱.۱ میلیارد دلار رسیده است.

نخست وزیران قزاقستان و تاجیکستان در این دیدار درباره همکاری های تجاری و اقتصادی، ایجاد پروژه های مشترک در حوزه مجتمع کشت و صنعت و همچنین تعامل صنعت و آب بحث و تبادل نظر کردند.

نخست وزیر قزاقستان در بیانیه ای گفت: ما قصد داریم تجارت بین دو کشور را به دو میلیارد دلار برسانیم.

پایان نامه / h
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید