نماینده مجلس خبرگان رهبری: برخورد قهری با نزدیکان امام خمینی عمدی است
هاشم زاده الحریسی، عضو مجلس خبرگان رهبری: جریانی فکری و سیاسی در نظام جمهوری اسلامی که می خواهد همه گفته های بنیانگذار انقلاب اسلامی و سیاست نظام را با اندیشه های او هماهنگ کند. انقلابی در راستای اندیشه ها و سیاست های سیاسی خود.